print

Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra informatiky
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: F130
Telefón: 048 446 7130Email: adam.dudas@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Pre študentov:

 • Konzultačné hodiny - kedykoľvek keď ma zastihnete, poprípade dohovorom cez mail
 • Na naše spoločné predmety odporúčam zošit na poznámky.

 

Štúdium a prax

 

2020 - súčastnosť odborný asistent (Katedra informatiky, FPV UMB)

2017 - 2020 doktorandské štádium (Katedra informatiky, FRI UNIZA)

2012 - 2017 bakalárske a magisterské štúdium (Katedra informatiky, FPV UMB)

 

Pedagogická činnosť

 

Databázové systémy 1 prednášky a cvičenia pre študijné odbory Aplikovaná inforamtika a Učiteľstvo informatiky

Prekladače prednášky pre študijný odbor Aplikovaná informatika

Teória algoritmov prednášky a cvičenia pre študijný odbor Aplikovaná informatika

 

 

Vedecko-výskumná činnosť


Vedecko-výskumná činnosť Adama Dudáša je zameraná na paralelné a distribuované výpočty v rámci vybraných úloh z oblasti teórie grafov.

Člen riešiteľského kolektívu v rámci projektov:

VEGA 1/0487/17 v rokoch 2017 - 2019

009ŽU-4/2020 od roku 2020

- - -

 

For students:

 • Consultations - whenever you find me, alternatively by appointment via e-mail
 • I recommend  to bring a notebook for notes to every course we have together

 

Study and practice

 

 • 2020 - present assistant professor (Department of Informatics, FPV UMB)
 • 2017 - 2020 PhD. studies (Department of Informatics, FRI UNIZA)
 • 2012 - 2017 bachelor's and master's studies (Department of Informatics, FPV UMB)

 

Teaching

 

 • Database systems 1
 • Compilers
 • Algorithm theory

 

Research activities

 

In his research activites, Adam Dudáš focuses on parallel and distributed computations in the area of graph theory. 

Researcher in following projects:

VEGA 1/0487/17 in years 2017 - 2019

009ŽU-4/2020 since 2020

 

Miestnosť:
F130
Telefón:
048 446 7130