print

Mgr. Alexandra Lukáčová

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra biológie a ekológie
  • Funkcia:Doktorandka
  • Zaradenie:

KontaktMiestnosť:
Telefón: 048 446Email: alexandra.lukacova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

  • Mgr., FPV UMB 2018
  • Interný doktorand FPV UMB: 2018-2022
  • Ročník štúdia: 1.
  • Školiteľ: Mgr. Matej Vesteg, PhD.
  • Téma dizertačnej práce: Červenoočká (Euglenophyceae) ako modelové organizmy pre štúdium škodlivých vplyvov aromatických uhľovodíkov a zisťovanie ich prítomnosti v prostredí

Projekty:

  • VEGA 1/0535/17 Genetická výbava euglenoidných bičíkovcov pre medzibunkovú komunikáciu, metabolizmus cukrov a potenciálnu mnohobunkovosť
  • KEGA 025UMB-4/2017 Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika
Miestnosť:
Telefón:
048 446