Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Tomášik Boris, prof. Dr.

Doc. 2010 FJFI, ČVUT Praha Fyzika
Dr. 1999 Universität Regensburg Fyzika
Mgr. 1995 MFF, Univerzita Komenského Teoretická a matematická fyzika
Učiteľstvo fyziky

 

 

Záujmy

 

  • fenomenológia ultrarelativistických jadrových zrážok
  • Bose-Einsteinova kondenzácia
  • popularizácia časticovej a jadrovej fyziky
  • vyučovanie fyziky

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela