Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Marcela Adamcová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Function:Deputy Head of Department 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Marcela.Adamcova@umb.sk
Office:104 
Phone:+421 48 446 7104
Tuesday: 10:00 - 13:00
doc. RNDr. Roman Alberty, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Roman.Alberty@umb.sk
Office:108 
Phone:+421 48 446 7108
Tuesday: 10:00 - 12:00
prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Function:University Teacher 
Inclusion:Professor 
E-Mail:Peter.Andras@umb.sk
Office:108 
Phone:+421 48 446 5808
Tuesday: 09:00 - 11:00
Aschenbrenner Štefan, Ing. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Aschenbrenner Štefan, Ing.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Stefan.Aschenbrenner@umb.sk
Phone:+421 48 446
Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:lenka.anstead@umb.sk
Office:308 
Phone:+421 48 446 7308
Wednesday: 09:00 - 11:00
RNDr. Terézia Beck, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:RNDr. Terézia Beck, PhD.
Function:Researcher 
Inclusion:FHV_USER_JOB_ORDER_SCIENTIST 
E-Mail:terezia.gasparcova@umb.sk
Office:147 
Phone:+421 48 446
Tuesday: 09:00 - 11:00
PaedDr. Miloš Bendík | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:PaedDr. Miloš Bendík
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:milos.bendik@umb.sk
Office:
Phone:+421 48 446 7453
Mgr. Nikola Benková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Nikola Benková
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:nikola.benkova@umb.sk
Office:02 
Phone:+421 48 446 4156
Wednesday: 09:00 - 12:00
Róbert Bešťák | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Róbert Bešťák
Function:Technician 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:Robert.Bestak@umb.sk
Office:42,355 
Phone:+421 48 446 7442, 0905 794 021
prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Function:Head of Department 
Inclusion:Professor 
E-Mail:peter.bitusik@umb.sk
Office:110 
Phone:+421 48 446 7110
Tuesday: 09:30 - 11:30, Thursday: 09:00 - 11:00