Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Lucia Milanová | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Lucia Milanová
Function:Officer 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:Lucia.Milanova@umb.sk
Phone:+421 48 446 7429
RNDr. Tatiana Mintálová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:tatiana.mintalova@umb.sk
Office:310 
Phone:+421 48 446 7310
Wednesday: 10:35 - 11:35
Molnárová Daša, Mgr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Molnárová Daša, Mgr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Dasa.Molnarova@umb.sk
Phone:+421 48 446
RNDr. Gabriela Monoszová, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:RNDr. Gabriela Monoszová, CSc.
Function:University Teacher, čiastočný úväzok 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Gabriela.Monoszova@umb.sk
Office:231 
Phone:+421 48 446 7231
Tuesday: 13:00 - 14:00
Mozola Martin, Mgr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mozola Martin, Mgr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Martin.Mozola@umb.sk
Phone:+421 48 446
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Function:University Teacher, Garant študijného programu Učiteľstvo technickej výchovy a garant študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Daniel.Novak@umb.sk
Office:218 
Phone:+421 48 446 7218
Tuesday: 10:00 - 11:30
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Alena.Ockajova@umb.sk
Office:217 
Phone:+421 48 446 7217
Wednesday: 10:00 - 11:30
Mgr. Jozef Pajonk | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Jozef Pajonk
Function:Technician 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:Jozef.Pajonk@umb.sk
Office:004 (005) 
Phone:+421 48 446 7455
Bc. Ľubica Paločková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Bc. Ľubica Paločková
Function:Officer 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:lubica.palockova@umb.sk
Phone:+421 48 446 7430
Páločná Stanislava, Mgr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Páločná Stanislava, Mgr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Stanislava.Palocna@umb.sk
Phone:+421 48 446