Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Michal Povinský | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Michal Povinský
Function:University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:michal.povinsky@umb.sk
Phone:+421 48 446
Ing. Slavka Račáková, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Ing. Slavka Račáková, PhD.
Function:Officer 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:slavka.racakova@umb.sk
Phone:+421 48 446 7431
Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Raganová Janka, doc., RNDr., PhD.
Function:University Teacher, Študijný poradca 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Janka.Raganova@umb.sk
Office:201 
Phone:+421 48 446 7201
Tuesday: 10:00 - 12:00, Friday: 10:00 - 12:00
Rakovska Eva | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Rakovska Eva
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Eva.Rakovska@umb.sk
Phone:+421 48 446
Rakytová Ivana, Ing. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Rakytová Ivana, Ing.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:ivana.rakytova2@umb.sk
Phone:+421 48 446
Repa Martin, Mgr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Repa Martin, Mgr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Martin.Repa@umb.sk
Phone:+421 48 446
Ing. Dagmar Roskošová | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Ing. Dagmar Roskošová
Function:Officer 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:dagmar.roskosova@umb.sk
Phone:+421 48 446 7437
Mgr. Paulína Rusková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Paulína Rusková
Function:Assistant 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:paulina.lasikova@umb.sk
Office:F301b 
Phone:+421 48 446 7301
Sabolová Lucia, Ing. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Sabolová Lucia, Ing.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Lucia.Sabolova@umb.sk
Phone:+421 48 446
Samuelcik Karol | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Samuelcik Karol
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Karol.Samuelcik@umb.sk
Phone:+421 48 446