Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Romana Schubertová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Romana Schubertová, PhD.
Function:University Teacher, Koordinátor pedagogickej praxe pre biológiu 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:romana.schubertova@umb.sk
Office:103 
Phone:+421 48 446 7148
Wednesday: 09:30 - 11:30
PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
Function:Vice-Dean, Deputy Head of Department, University Teacher, mobil , +421 917 200 019 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Vladimir.Siladi@umb.sk
Office:F126b, F034 
Phone:+421 48 446 7126, 7434
CMS_OFFICE_FAX:+421 48 446 7134
Tuesday: 13:30 - 14:00, Friday: 11:30 - 13:00
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Function:Vice-Dean, University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Office:F349 
Phone:+421 48 446 7349, 7435
Friday: 09:00 - 10:00
Mgr. Jana Smolecová | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Jana Smolecová
Function:Officer 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:jana.smolecova@umb.sk
Phone:+421 48 446 7407
Monday: 08:30 - 11:30, Tuesday: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Wednesday: 08:30 - 11:30, Friday: 08:30 - 11:30
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Function:University Teacher 
Inclusion:Professor 
E-Mail:Lubomir.Snoha@umb.sk
Office:229 
Phone:+421 48 446 7229
Monday: 11:30 - 12:30
Mgr. Margaréta Sojková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Margaréta Sojková
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:margareta.sojkova@umb.sk
Office:016 
Phone:+421 48 446 7456
prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Function:University Teacher 
Inclusion:Professor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Office:Gaudeámus 
Phone:+421 48 446 7244
Wednesday: 10:00 - 12:00
doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.
Function:Vice-Dean, University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:miriam.spodniakova@umb.sk
Office:32, 204 
Phone:+421 48 446 7433, 7204
Tuesday: 13:00 - 14:00
PaedDr. Ján Stebila, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Function:Head of Department, University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Jan.Stebila@umb.sk
Office:214 
Phone:+421 48 446 7214
Thursday: 14:00 - 16:00
Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Suchý Jozef, prof. Dr.-Ing.
Function:University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Jozef.Suchy@umb.sk
Phone:+421 48 446 7129
Tuesday: 10:00 - 12:00, Thursday: 10:00 - 12:00