Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
Šufliarska Zuzana, Mgr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Šufliarska Zuzana, Mgr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:zuzana.sufliarska@umb.sk
Phone:+421 48 446
Ing. Juraj Švajda, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Ing. Juraj Švajda, PhD.
Function:University Teacher, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Juraj.Svajda@umb.sk
Office:106 
Phone:+421 48 446 7106
Thursday: 10:00 - 12:00
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:lubomir.svorc@umb.sk
Phone:+421 48 446
Targos Stefan | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Targos Stefan
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Stefan.Targos@umb.sk
Phone:+421 48 446
Mgr. Barbora Tirčová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Function:Head of Department, University Teacher, Študijný poradca pre Forenznú a kriminalistickú chémiu, Katedrový koordinátor v rámci programu Erasmus+ 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:barbora.tircova@umb.sk
Phone:+421 48 446 7211
Thursday: 13:00 - 15:00, Friday: 11:00 - 13:00
Tirčová Barbora, Mgr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Tirčová Barbora, Mgr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Barbora.Tircova-old@umb.sk
Phone:+421 48 446
Tomášik Boris, prof. Dr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Tomášik Boris, prof. Dr.
Function:University Teacher, Koordinátor Erasmus 
Inclusion:Professor 
E-Mail:boris.tomasik@umb.sk
Office:206 
Phone:+421 48 446 7206
CMS_OFFICE_FAX:+421 48 446 7000
Monday: 13:30 - 15:00, Tuesday: 08:00 - 09:30
doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Jan.Tomaskin@umb.sk
Office:102 
Phone:+421 48 446 5802
Wednesday: 10:00 - 11:30
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Ludovit.Trajtel@umb.sk
Office:F131 
Phone:+421 48 446 7131
CMS_OFFICE_FAX:+421 48 446 7134
Wednesday: 08:15 - 09:45
Mgr. Miriam Trnikova | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Miriam Trnikova
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:miriam.trnikova@umb.sk
Office:147 
Phone:+421 48 446
Monday: 10:00 - 12:00