Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
RNDr. Šimon Budzák, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:RNDr. Šimon Budzák, PhD.
Function:Deputy Head of Department, University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Simon.Budzak@umb.sk
Office:348 
Phone:+421 48 446 7348
Friday: 11:00 - 13:00
Mgr. Juraj Butek | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Juraj Butek
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:juraj.butek@umb.sk
Office:Gaudeámus G7 
Phone:+421 48 446 7246
Mgr. Michal Cimra | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Michal Cimra
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:michal.cimra@umb.sk
Office:219 
Phone:+421 48 446 7219
Mgr. Dominika Čierniková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Dominika Čierniková
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:dominika.brisova@umb.sk
Office:228 
Phone:+421 48 446
 RNDr. Matúš Dirbák, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name: RNDr. Matúš Dirbák, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Matus.Dirbak@umb.sk
Office:226b 
Phone:+421 48 446 7226
Wednesday: 09:00 - 11:00
prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. Ing. Vojtech Dirner, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Professor 
E-Mail:vojtech.dirner@umb.sk
Phone:+421 48 446
Tuesday: 11:00 - 12:00
PaedDr. Beata Dobríková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:PaedDr. Beata Dobríková
Function:FHV_USER_JOB_FUNCTION_VEDUCI_ODDELENIA_PP 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:beata.dobrikova@umb.sk
Phone:+421 48 446 7406
Monday: 08:30 - 11:30, Tuesday: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Wednesday: 08:30 - 11:30, Friday: 08:30 - 11:30
doc. Ing. Marek Drimal, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. Ing. Marek Drimal, PhD.
Function:University Teacher, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Marek.Drimal@umb.sk
Office:105 
Phone:+421 48 446 5805
Durdiak Marek, Mgr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Durdiak Marek, Mgr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Marek.Durdiak@umb.sk
Phone:+421 48 446
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Function:Deputy Head of Department, University Teacher, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika 
Inclusion:Professor 
E-Mail:Milan.Duris@umb.sk
Office:216 
Phone:+421 48 446 7216
Monday: 10:00 - 13:00