Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Function:Deputy Head of Department, University Teacher, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika 
Inclusion:Professor 
E-Mail:Milan.Duris@umb.sk
Office:216 
Phone:+421 48 446 7216
Monday: 10:00 - 13:00
doc. Štefan Ferenc, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. Štefan Ferenc, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:stefan.ferenc@umb.sk
Office:Gaudeámus 
Phone:+421 48 446 7253
Monday: 09:00 - 10:30, Tuesday: 08:00 - 10:30
doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. PaedDr. Valerian Franc, CSc.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Valerian.Franc@umb.sk
Office:102 
Phone:+421 48 446 7102
Wednesday: 09:00 - 11:00
Darina Frindtová | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Darina Frindtová
Function:Assistant 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:Darina.Frindtova@umb.sk
Office:202 
Phone:+421 48 446 7 202
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Office:F310 
Phone:+421 48 446 7310
Wednesday: 14:00 - 16:30
doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Svetlana.Gaperova@umb.sk
Office:107 
Phone:+421 48 446 7107
Monday: 10:00 - 12:00
Gavaldová Katarína | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Gavaldová Katarína
Function:Assistant 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:katarina.gavaldova@umb.sk
Office:133 
Phone:+421 48 446 7133
Monday: 07:00 - 13:00, Tuesday: 07:00 - 13:00, Wednesday: 07:00 - 13:00, Thursday: 07:00 - 13:00, Friday: 07:00 - 13:00
Gondáš Jaroslav, Mgr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Gondáš Jaroslav, Mgr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Jaroslav.Gondas@umb.sk
Phone:+421 48 446
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Function:Head of Department, University Teacher, študijná poradkyňa 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Office:F300 
Phone:+421 48 446 7300
Wednesday: 10:00 - 12:00, Friday: 10:00 - 12:00
doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:ladislav.hamerlik@umb.sk
Office:107 
Phone:+421 48 446 7107
Monday: 10:00 - 12:00, Wednesday: 10:00 - 12:00