Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Richard Kopáčik | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Richard Kopáčik
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:richard.kopacik@umb.sk
Office:Gaudeámus G6 
Phone:+421 48 446 7253
Tuesday: 09:30 - 13:30
Ľubomír Kováčik | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Ľubomír Kováčik
Function: 
Inclusion: 
E-Mail:lukovacik@umb.sk
Office:Telocvičňa 
Phone:+421 48 446
Monday: 01:02 - 01:05, Thursday: 01:00 - 12:00
Alena Králiková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Alena Králiková
Function:Officer 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:alena.kralikova@umb.sk
Phone:+421 48 446 7408
Monday: 08:30 - 11:30, Tuesday: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Wednesday: 08:30 - 11:30, Friday: 08:30 - 11:30
Krnáč Jozef, RNDr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Krnáč Jozef, RNDr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:jozef.krnac4@umb.sk
Phone:+421 48 446
Ing. Martin Kučerka, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Function:University Teacher, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Martin.Kucerka@umb.sk
Office:219 
Phone:+421 48 446 7219
Tuesday: 07:00 - 09:00
Kuková Mária, Mgr. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Kuková Mária, Mgr.
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:Maria.Kukova@umb.sk
Phone:+421 48 446
RNDr. Elena Kupcová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:RNDr. Elena Kupcová, PhD.
Function:University Teacher, Študijný poradca pre ŠP Forenzná a kriminalistická chémia 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:elena.kupcova@umb.sk
Office:208 
Phone:+421 48 446 7208
Tuesday: 10:00 - 11:30
prof. Ing. Ján Kurucz, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Professor 
E-Mail:jan.kurucz@umb.sk
Office:7209 
Phone:+421 48 446 7209
Tuesday: 13:00 - 14:00, Wednesday: 07:40 - 08:00
Ing. Petra Kvasnová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Ing. Petra Kvasnová, PhD.
Function:University Teacher, Katedrálny koordinátor Erasmus+ 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:petra.kvasnova@umb.sk
Office:220 
Phone:+421 48 446 7220
Thursday: 10:00 - 11:45
Mgr. Tatiana Kviatková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Tatiana Kviatková
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:tatiana.kviatkova@umb.sk
Office:101c 
Phone:+421 48 446 101