Zamestnanci Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Radovan Malina, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Radovan Malina, PhD.
Function:University Teacher, Študijný poradca pre učiteľstvo biológie 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Radovan.Malina@umb.sk
Office:104 
Phone:+421 48 446 7104
Masárová Anna | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Masárová Anna
Function:Technician 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:Anna.Masarova@umb.sk
Phone:+421 48 446
RNDr. Matej Masný, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:RNDr. Matej Masný, PhD.
Function:University Teacher, Vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:matej.masny@umb.sk
Office:F305 
Phone:+421 48 446 7305
Tuesday: 10:00 - 12:00
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Miroslav.Medved@umb.sk
Office:F207 
Phone:+421 48 446 7207
Thursday: 14:00 - 16:00
RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Function:Head of Department, University Teacher, Študijný poradca pre AI 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:miroslav.melichercik@umb.sk
Office: 132 
Phone:+421 48 446 7132, 7124
Wednesday: 09:00 - 12:00
doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Zuzana.Melichova@umb.sk
Office:350 
Phone:+421 48 446 7350
Monday: 13:00 - 15:00
Ing. Pavol Midula,PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Ing. Pavol Midula,PhD.
Function:Researcher 
Inclusion:FHV_USER_JOB_ORDER_SCIENTIST 
E-Mail:Pavol.Midula@umb.sk
Office:111 
Phone:+421 48 446 048 446 5815
Monday: 09:00 - 12:00, Wednesday: 09:00 - 12:00
Mgr. Michaela Mihoková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Michaela Mihoková
Function:Ph.D. Student 
Inclusion: 
E-Mail:michaela.mihokova@umb.sk
Office:238 
Phone:+421 48 446 7238
 RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name: RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Function:University Teacher, členka akademického senátu UMB, členka AS FPV UMB, študijný poradca pre UI 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Alzbeta.Michalikova@umb.sk
Office:F 129 
Phone:+421 48 446 7129
Wednesday: 09:00 - 10:30
Mgr. Lucia Milanová | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Lucia Milanová
Function:Officer 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:Lucia.Milanova@umb.sk
Phone:+421 48 446 7429