print

Members of the Department

Head of Department

PaedDr. Ján Stebila, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Function:Head of Department, University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Jan.Stebila@umb.sk
Office:214 
Phone:+421 48 446 7214
Thursday: 14:00 - 16:00

Deputy Head of Department

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Function:Deputy Head of Department, University Teacher, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika 
Inclusion:Professor 
E-Mail:Milan.Duris@umb.sk
Office:216 
Phone:+421 48 446 7216
Monday: 10:00 - 13:00

Professors

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Function:Deputy Head of Department, University Teacher, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika 
Inclusion:Professor 
E-Mail:Milan.Duris@umb.sk
Office:216 
Phone:+421 48 446 7216
Monday: 10:00 - 13:00

Associate Professors

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Function:University Teacher, Garant študijného programu Učiteľstvo technickej výchovy a garant študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Daniel.Novak@umb.sk
Office:218 
Phone:+421 48 446 7218
Tuesday: 10:00 - 11:30
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Associate Professor 
E-Mail:Alena.Ockajova@umb.sk
Office:217 
Phone:+421 48 446 7217
Wednesday: 10:00 - 11:30

Lecturers

Ing. Martin Kučerka, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Function:University Teacher, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Martin.Kucerka@umb.sk
Office:219 
Phone:+421 48 446 7219
Tuesday: 07:00 - 09:00
Ing. Petra Kvasnová, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Ing. Petra Kvasnová, PhD.
Function:University Teacher, Katedrálny koordinátor Erasmus+ 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:petra.kvasnova@umb.sk
Office:220 
Phone:+421 48 446 7220
Thursday: 10:00 - 11:45
PaedDr. Ján Stebila, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:PaedDr. Ján Stebila, PhD.
Function:Head of Department, University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Jan.Stebila@umb.sk
Office:214 
Phone:+421 48 446 7214
Thursday: 14:00 - 16:00
PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Function:University Teacher 
Inclusion:Assistant Professor 
E-Mail:Lubomir.Zacok@umb.sk
Office:222 
Phone:+421 48 446 7222
Thursday: 08:45 - 10:45

Non-teaching staff

Andrea Kvorková | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Andrea Kvorková
Function:Assistant 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:andrea.kvorkova@umb.sk
Office:233 
Phone:+421 48 446 7233
Mgr. Jozef Pajonk | Faculty of Natural Sciences University of Matej Bel
Name:Mgr. Jozef Pajonk
Function:Technician 
Inclusion:Non-teaching employee 
E-Mail:Jozef.Pajonk@umb.sk
Office:004 (005) 
Phone:+421 48 446 7455
=