print

doc. RNDr. Fridrich Gregáň, CSc.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra chémie
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Docent

KontaktMiestnosť:
Telefón: 048 446 7211Email: Fridrich.Gregan@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok14:00 - 15:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Štúdium a prax

1961 - 1965
Pedagogická fakulta, Banská Bystrica (Fyzika - chémia)
1967 - 1971
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava (organická chémia)
1971 - 1998
Vysokoškolský učitel na Katedre chemickej teórie liečiv,Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava
1974
RNDr., rigorózne konanie, Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta Bratislava
1977 - 1981
CSc., externá ašpirantúra, Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
1997
Doc., Habilitačné konanie, Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, docent organickej chémie
1998 - 2005
Vedecko-výskumný pracovník, Vývojové pracovisko syntézy organických zlúčenín Synkola Bratislava, pobočka pracoviska Syngenta v Basileji, Švajčiarsko
2006…
Docent organickej chémie na Katedre chémie, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica


Študijné pobyty

1988
Chemická fakulta, Katedra organickej chémie, Univerzita v Dušanbe, Tadžigistan,  ZSSR
Syntéza stereoizomérnych aminoalkoholov, izolácia stereoizomérov chromatografickými metodami  (3 mesiace)


Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Organická chémia, Experimentálna organická chémia


Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Príprava a štúdium biologickej aktivity nových organofosforových zlúčenín.
Príprava stereoisomérnych  karbamátov – zlúčenín s lokálno anestetickou aktivitou
Príprava a štúdium vlastností nových organických amoniových solí – zlúčenín s antimikróbnou aktivitou
Klik chémia,  syntéza linkerov.
Syntéza heterocyklických zlúčenín a štúdium ich vlastností. V rámci komplexného doterajšieho výskumu bolo syntetizovaných viac ako 1 000 nových organických zlúčenín


Publikačná činnosť

Syntéza nových organických zlúčenín s potenciálnou  biologickou  aktivitou,
Štúdium ich vlastností a vzťahov účinku od štruktúry pripravených zlúčenín.

Publikačná činnosť za rok 2012:

 • Hudecová, A., Hasplová, K., Miadoková, E., Kellovská, L., Vaculčíková, D., Gregáň, F., Dušinská, M. Gentiana asclepiadea and Armoracia rusticana can modulate the adaptive response induced by Zeocin in human lymphocytes. Neoplasma, 59, (1) , 62-69 (2012).
 • Hudecová, A., Hašplová, K., Miadoková, E., Collins, A.R., Vaculčíková, D., Gregáň, F., Dušinská, M. Gentiana asclepiadea protects human cells against oxidation DNA lesions. Cell Biochem. Funct. 30, (2), 101 – 107 (2012).
 • Gregáň, F., Remko, M., Slučiaková, E., Knapíková, J.: Substituted sulphonamides, process for their preparation, pharmaceutical composition comprising these of and their use. US Patent No: US 8, 193, 184 B2, Jun, 5, 2012.
 • Supuran, C., Maresca, A., Gregáň, F., Remko, M.: Three new aromatic sulfonamides inhibitiors of carbonic anhydrase. J. Enzyme inhibition and Medicinal Chemistry , 1 – 5, Early Online, 2012 informa UK. Ltd. Print /ISSN 1475 – 6366 ISSN 1475 – 6374 online.

Zoznam ostatnej publikačnej činnosti


Riešené projekty

 1. Vedecká agentúra Slovenskej republiky (VEGA)
  (Ministerstvo školstva SR, 1/4301/07)
  Projekcia, príprava a štúdium hypertenzív v experimentálnych aj klinických podmienkach
  Koordinátor:Prof.Ing.  Milan Remko,DrSc.
  Trvanie:  2007 - 2009
 2. Vedecká agentúra Slovenskej republiky (VEGA)
  (Ministerstvo školstva  SR, 1/4467/07)
  Klik chemický prístup při racionálnom hľadaní nových biologicky aktívnych nosných struktur – potenciálních antineoplastických liečiv.
  Koordinátor: Prof.RNDr. Milan Melicherčík,PhD.
  Trvanie:: 2007-2009

 

Miestnosť:
Telefón:
048 446 7211