print


Časopis Geografická Revue je odborným geografickým časopisom Katedry geografie a geológie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Časopis vychádza 2-krát ročne od roku 2005 v elektronickej verzii. Cieľom časopisu je publikovanie vedeckých a vedecko-populárnych štúdií, vedeckých správ a statí, diskusných príspevkov, spoločenských správ, recenzií, bibliografie a rôznych informácií zameraných na geografickú teóriu a prax.

 

Názov časopisu: Geografická revue

ISSN: 1336-­7072

Periodicita: 2-krát ročne

Kategória publikačnej činnosti: ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 

=