print

Editorial Board

Editor-in-Chief:

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Miestnosť:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 14:00 - 16:30

Editor:

RNDr. Michaela Žoncová, PhD |
Meno:RNDr. Michaela Žoncová, PhD
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:michaela.zoncova@umb.sk
Miestnosť:302 
Telefónne číslo:048 446 7302
Utorok: 09:00 - 11:00

Editorial Board:                               

  Prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Department of Geography and Applied Geoinformatics, The University of Presov, Slovakia

  Prof. RNDr. Ján Oťahel, CSc.
Institute of Geography, Bratislava, Slovakia

  Prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Department of Geography and Geology, Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia

  Prof. Dr. Ana Korže Vovk
Department of Geography, University of Maribor, Slovenia

  Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Department of Geography, Masaryk University, Brno, Czech republic

  RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Department of Didactisc in Science, Psychology and Pedagogy, Comenius University, Bratislava, Slovakia

 

=