print

Geografická Revue, 2018, ročník 14, číslo 1

Geographic Revue, 2018, volume 14, issue 1

Celé číslo (Whole issue)


Obsah (Content):

Marcel Olša

EVALVÁCIA GEOGRAFICKÝCH PRACOVNÝCH ZOŠITOV V TÉME PLANÉTA ZEM

Evaluation of geographical workbooks in the topic of the planet Earth

p. 4-71

=