print

AG2 - priebežná kontrola

 

Písomná práca č. 1 (riešenie úloh z daných tém + otázky z teórie z daných tém )

 • plánovaný termín:  6. týždeň semestra
 • tematické celky:
  • afinné zobrazenie (definícia, analytické vyjadrenie, skladnie, samodružné prvky)
  • homotetická transformácia
  • projekcia
  • základná afinita

 


 

Písomná práca č. 2 (riešenie úloh z daných tém + otázky z teórie z daných tém )

 • plánovaný termín:  10. týždeň semestra
 • tematické celky
  • zhodné zobrazenie (definícia, analytické vyjadrenie)
  • súmernosť podľa nadroviny
  • samodružné prvky zhodného zobrazenia
  • podobné zobrazenie (definícia, analytické vyjadrenie, samodružné prvky)