print

AG2 - VÝSLEDKY

 

 

Pís. pr. č. 1

(max. 15b+20b+15b)

Pís. pr. č. 2

(max. 15b+15b+15b)

Analytická geometria 2 - cvičenia
Analytická geometria 2

opravný termín

(max. b) 

kredity

opravný termín

(max. b + b)

 

seminárna práca

kredity

NMB 10 + -- + 5 6 + 5 + 15   získané   odovzdaná  získané
EKCH  15 + 10 + 12 2 + 15 + 15    získané   odovzdaná získané
RLK 15 + 20 +15 8 + 15 + 15   získané    odovzdaná  získané