print

ANALYTICKÁ GEOMETRIA 1

 

 

  • PREDNÁŠKY - prehľad znení viet, ktoré budeme preberať na prednáškach (text je doplnený aj o množstvo poznámok a úloh, ktoré by mali "prinútiť" študenta zamyslieť sa nad preberanými pojmami, súvislosťami a rôznymi vlastnosťami v príslušnom kontexte)


- zopakovať z Lineárnej algebry - časť 1

- zopakovať z Lineárnej algebry - časť 2 - vyriešiť a jeden exemplár mi odovzdať, alebo poslať mailom (tak ako sme to urobili pri  "časť 1")