print

ANALYTICKÁ GEOMETRIA 1

 

  • PREDNÁŠKY - prehľad znení viet, ktoré budeme preberať na prednáškach (text je doplnený aj o množstvo poznámok a úloh, ktoré by mali "prinútiť" študenta zamyslieť sa nad preberanými pojmami, súvislosťami a rôznymi vlastnosťami v príslušnom kontexte)


- zopakovať z Lineárnej algebry - časť 1 -

- zopakovať z Lineárnej algebry - časť 2 -