print

ANALYTICKÁ GEOMETRIA 2

 

  • PREDNÁŠKY - prehľad znení viet, ktoré budeme preberať na prednáškach (text je doplnený aj o množstvo poznámok a úloh, ktoré by mali "prinútiť" študenta zamyslieť sa nad preberanými pojmami, súvislosťami a rôznymi vlastnosťami v príslušnom kontexte)