print

ANALYTICKÁ GEOMETRIA 3

 

  • PREDNÁŠKY - prehľad znení viet, ktoré budeme preberať na prednáškach (text je doplnený aj o množstvo poznámok a úloh, ktoré by mali "prinútiť" študenta zamyslieť sa nad preberanými pojmami, súvislosťami a rôznymi vlastnosťami v príslušnom kontexte)
    • Kapitola VI. (Projektívne rozšírenie euklidovského priestoru)obrázky -- centrálne premietanie v projektívnom priestore + priemet kružnice v perspektívnej kolineácii v projektívnej rovine
    • Kapitola VII. (Kužeľosečky)
    • Kapitola VIII. (Kvadriky) + semestrálna práca
    • Historický vývoj axiomatizácie geometrie (Hilbertova axiomatická sústava)