print

PLANIMETRIA

Termíny na skúšku po dohode so študentami:

8., 15., 22. január 2020 (vrátane riadneho aj opravného termínu). 


 

 Výber úloh, ktoré bude treba premyslieť na príslušné prednášky a cvičenia (na prednáške Vás vždy upozorním, ktorého týždňa sa to bude týkať):

  • množina bodov danej vlastnosti  (stanovte hypotézu)                                                              
  • konštrukčné úlohy s využitím množín bodov danej vlastnosti   
  • množina bodov danej vlastnosti (určte množinu bodov danej vlastnosti)