print

PLANIMETRIA

 


 

 Výber úloh, ktoré bude treba premyslieť na príslušné prednášky a cvičenia (na prednáške Vás vždy upozorním, ktorého týždňa sa to bude týkať):

  • skladanie dvoch osových súmerností 
  • konštrukčné úlohy s využitím zhodných zobrazení (č.1-č.4)   
  • konštrukčné úlohy s využitím zhodných zobrazení (č.5-č.8)
  • skladanie dvoch rovnoľahlostí 
  • konštrukčné úlohy s využitím rovnoľahlosti
  • množina bodov danej vlastnosti  (stanovte hypotézu)                                                              
  • konštrukčné úlohy s využitím množín bodov danej vlastnosti   
  • množina bodov danej vlastnosti (určte množinu bodov danej vlastnosti)