print

Stereometria - VÝSLEDKY

 

 

 

Pís. pr. č. 1

(max. 15+15+15  b)

Pís pr. č. 2

(max. 15+15+15  b)

Stereometria - cvičenia Stereometria

opravný termín

(max. b)

kredity

SKÚŠKA

riadny termín

(b+b)

SKÚŠKA

opravný termín

(b+b)

seminárna práca kredity
ASXM  15+15+15 6+15+15        

3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

získané 
CEM 12+15+13 13+15+13        

3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

získané 
RSM 15+15+15 15+4+15        

3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

 získané
DDM 7+9+15  7+12+13        

  3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

získané 
AMO 11+12+15 10+7+7        

3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

získané 
GBŠ 8+15+9 6+14+14        

3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

 získané
VTS                
QEH 11+12+15  6+13+7         uznané z roku 2019 získané 
UMB 8+12+14 12+13+15          uznané z roku 2019   získané