print

Stereometria - VÝSLEDKY

 

 

 

Pís. pr. č. 1

(max.  b)

Pís pr. č. 2

(max.  b)

Stereometria - cvičenia Stereometria

opravný termín

(max. b)

kredity

SKÚŠKA

riadny termín

(b+b)

SKÚŠKA

opravný termín

(b+b)

seminárna práca kredity