print

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra matematiky
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Profesor

KontaktMiestnosť: 238
Telefón: 048 446 7238

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Email: Gejza.Wimmer@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • PF UK, Bratislava, 1972
 • RNDr., PF UK Bratislava, 1975
 • CSc., SAV Bratislava, 1977
 • Doc., MFF UK Bratislava, 1999
 • DrSc., SAV Bartislava, 2001
 • Prof., Žilinská univerzita, 2002

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • 62J05 Lineárna regresia
 • 62E15 Teória exaktných rozdelení

Vybrané vedecké publikácie:

 1. Wimmer, G., Štatistické metódy v pedagogike, GAUDEAMUS, Hradec Králové, 154 s, 1993.
 2. Wimmer, G., Altmann, G., Thesaurus of univariate discrete probability distributions, STAMM, Essen, 865 s, 1999.
 3. Wimmer, G., Diskrétne jednorozmerné rozdelenia pravdepodobnosti, MATFYZPRESS, Praha, 125 s, 2000.
 4. Wimmer, G., Palenčár, R., Witkovský, V., Spracovanie a vyhodnocovanie meraní, VEDA, Bratislava, 187 s, 2002.
 5. Wimmer, G., Altmann, G., Hřebíček, L., Ondrejovič, S., Wimmerová, S., Úvod do analýzy textov, VEDA, Bratislava, 345 s. 2003.
 6. Wimmer, G., Linear-quadratic estimators in a special structure of the linear model, Applications of Mathematics 40 (1995), 81-106.
 7. Wimmer, G., Dedik, L., Michal, M., Mudríková, A., Ďurišová, M., Numerical simulations of stochastic circulatory models, Bull. Math. Biol. 61(2) (1999), 365-377.
 8. Wimmer, G., Altmann, G., On the generalization of the STER distribution applied to generalized hypergeometric parents, Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. rer. nat., Mathematica 39 (2000), 215-247.
 9. Wimmer, G., Witkovský, V., Between group variance component interval estimation for the unbalanced heteroscedastic one-way random effects model, Journal of Statistical Computation and Simulation 73(5) (2003), 333-346.
 10. Wimmer, G., Altmann, G., Unified Theory of some linguistics laws, Quantitative Linguistics, An International Handbook, Köhler, R., Altmann, G., Piotrowski, R., (Eds.) Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2005, 791-807.
 11. Wimmer, G., Witkovský, V., Univariate linear calibration via reolicated errors- in-variables model, Journal of Statistical Computation and Simulation 77(3) (2007), 213-227.

Vyučované predmety:

 • Matematická štatistika, Pravdepodobnosť a štatistika, Lineárne modely
Miestnosť:
238
Telefón:
048 446 7238