print

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra životného prostredia
 • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka
 • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: 103
Telefón: 048 446 5803

Tajovského 55
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Jana.Jadudova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Vzhľadom na vzniknutú situáciu v súvislosti s COVID-19 ma ohľadom konzultácií kontaktujte e-mailom na Jana.Jadudova@umb.sk alebo cez MS Team.

Profesijná charakteristika

Výučba (predmetová profilácia)

 • Hodnotenie životného cyklu (LCA)
 • Integrované manažérstvo a audítorstvo
 • Inteligentné produkčné systémy a udržateľný rozvoj
 • Environmentálna politika a manažérstvo
 • Základy manažérstva
 • Ekonomické aspekty životného prostredia
 • Prírodné a kultúrne dedičstvo a jeho ochrana

Profesionálna kariéra

2006 - doteraz: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

                       VŠ učiteľ, odborný asistent

Vzdelanie

2002 - 2006 Mgr. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

                            študijnný odbor: Environmentálna ekológia

 2001 PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

                  študijnný odbor: Environmentálny manažment

 

Oblasti výskumu

 • environmentálne označovanie produktov so zameraním na regionálne značenie produktov
 • hodnotenie životného cyklu (LCA)
 • spoločenská zodpovednoť organizácií a stakeholder management
 • kultúrne dedičstvo

Zahraničné pobyty

2014 Erasmus Staff Mobility - Teaching Assigment: Pedagogical University in Krakow, Institute of Biology

2016 Erasmus+ Staff Mobility for teaching: Technical University, Cluj Napoca, North University Centre of Baia Mare

 

Riešené projekty

INTERREG (2017-2020) RUINS project: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences; riešiteľ

 

APVV 0098-12 Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb; riešiteľ

 

APVV SK-CN-2015-0004 Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov; riešiteľ

 

VEGA 1/0651/17 Koncipovanie inovatívneho symergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch; riešiteľ

 

KEGA 035UMB-4/2015 Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére; riešiteľ

 

KEGA 028UMB-4/2015 Zelená ekonomika; riešiteľ

 

Výber publikačnej činnosti

 (ADC) JAĎUĎOVÁ, J., Marková, I., Hroncová, E., Hroncová Vicianová, J. 2018. An assessment of regional sustainability through quality labels for small farmers´products: a Slovak case study. In Sustainability, ISSN 2071-1050, vol. 10, no. 4, pp. [1-16]. https://doi.org/10.3390/su10041273

 

(ADM) JAĎUĎOVÁ, J., Marková, I., Hroncová Vicianová, J., Bohers, A., Murin, I. 2018. Study of consumer preferences of regional labeling. Slovak case study. In European countryside, ISSN 1803-8417, vol. 10, no. 3, pp. 429-441. https://doi.org/10.2478/euco-2018-0024

 

(ADM) JAĎUĎOVÁ, J., Bohers, A., Hroncová, E. 2018. Landfilling and incineration as LDPE bubble foil life-cycle laste stage. In Waste forum, ISSN 1804-0195, no. 4, pp. 494-502. http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2018.pdf#page=88

 

(ADM) Hroncová Vicianová, J., JAĎUĎOVÁ, J., Hronec, M., Rolíková, S. 2017. Developing eco-innovation in business practice in Slovakia. In Journal of business economics and management. ISSN 1611-1699, vol. 18, no. 5, pp. 1042-1061. https://doi.org/10.3846/16111699.2017.1381146

 

(AFC článok evidovaný v databáze SCOPUS) Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Kizeková, M., Makovníková, J. 2017. Effect of land use and vegetation cover on siol properties having impact on soil water regulation services. In SGEM 2017: 17th international multidisciplinary scientific geoconference. vol. 17, no. 32, pp. 171-178.

 

(AFC článok evidovaný v databáze SCOPUS) JAĎUĎOVÁ, J. Kanianska, R., Marková, I. Eco-innovation as a part of the green economy in the Slovak Republic. In SGEM 2017: 17 th international multidisciplinary scientific geoconference. vol. 17, no. 62, pp. 571-576.

 

(AFC článok evidovaný v databáze SCOPUS) JAĎUĎOVÁ, J., Kanianska, R., Kizeková, M., Makovníková, J. Travel cost method of evaluating cultural ecosystem services. In SGEM 2017: 17 th international multidisciplinary scientific geoconference. vol. 17, no. 53, pp. 1025-1032.

 

(ACB) Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Marková, I. 2017. Zelená ekonomika. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 183 s. ISBN 978-80-557-1258-1.

 

(AAB) Makovníková, J., Pálka, B., Širáň, M., Kanianska, R., Kizeková, M., JAĎUĎOVÁ, J., 2017. Modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb. Banská Bystrica: vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 150 s. ISBN 978-80-557-1242-0.

 

(AFD článok evdovaný v databáze SCOPUS) Marková, I., Zelený, J., Drimal, M., JAĎUĎOVÁ, J. 2016. Environmental assessment of technologies applying powder fire extinguishers. In ESPM 2015, ISBN 978-1-138-02856-2. pp. 191-196.

 

(AFD článok je evidovaný v databáze SCOPUS) JAĎUĎOVÁ, J., Zelený, J., Hroncová Vicianová, J., Marková, I. 2016. Stakeholder management as part of integrated management system. In ESPM 2015, ISBN 978-1-138-02856-2. pp. 219-223.

 

(ADM) Marková, I., Zelený, J., Drimal, M., JAĎUĎOVÁ, J. 2016. Environmental assessment of technologies with technologies powder fire. In Interdisciplinary in theory and practice: journal of presentation of interdisciplinary approaches in various fields. ISSN 2344-2409, no. 9, pp. 68-74.

 

(ACB) Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Makovníková, J., Kizeková, M., Tomaškin, J. 2016. Ekosystémové služby. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 244 s. ISBN 978-80-557-1129-7.

 

(AAB) Kizeková, M., Čunderlík, J., Dugátová, Z., Makovníková, J., Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Jančová, Ľ., Pálka, B. 2016. Agroekosystémové služby a súčasný stav trávnych porastov v Slovenskej republike. Banská Bystrica: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, 118 s. ISBN 978-80-89800-09-4.

 

(ADC) Kanianska, R., JAĎUĎOVÁ, J., Makovníková, J., Kizeková, M. 2016. Assessment of relationship between earthworms and soil abiotic and biotic factors as a tool in sustainable agricultural. In Sustainability. ISSN 2071-1050, vol. 8, no. 9, pp. [1-14]. https://doi.org/10.3390/su8090906

Miestnosť:
103
Telefón:
048 446 5803