print

Mgr. Juraj Holos

Kontakt

 • Pracovisko:
 • Funkcia:Doktorand
 • Zaradenie:

KontaktMiestnosť: 123
Telefón: 048 446 7123

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Email: Juraj.Holos@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FMFI UK Bratislava 2009
 • interný doktorand: FPV UMB, 2011 - 2015
  • študijný odbor: Matematická analýza
  • školiteľ: Doc. RNDr. Ján Borsík, CSc.
  • téma dizertačnej práce:  Niektoré zovšeobecnenia spojitosti

Oblasti vedeckého záujmu (podľa 2000 Mathematics Subject Classification):

 • Primárna:
  • 54C30 Reálne funkcie
  • 26A15 Spojitosť a súvisiace otázky
 • Sekundárna:
  • 54C08 Slabá a zovšeobecnená spojitosť
  • 26A21 Klasifikácia reálnych funkcií

Vyučované predmety:

   -

Miestnosť:
123
Telefón:
048 446 7123