print

Jacková Jana, Ing., PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra informatiky
  • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka
  • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktKancelária: 128
Telefón: 048 446 7128

Katedra informatiky FPV UMB, Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovakia

Email: Jana.Jackova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Ing. Jana Jacková, PhD.  vyštudovala na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odbory Elektronické počítače (Ing., Elektrotechnická fakulta) a Odborová didaktika (PhD., Materiálovotechnologická fakulta). Ako samostatná analytička a programátorka sa podieľala na vývoji podnikového informačného systému pre  TEXICOM Bavlnárske závody Ružomberok, kde pracovala v odbore Automatizované systémy riadenia. V oblasti informatického vzdelávania sa profesijne pohybuje od roku 1994, na stredných školách ako učiteľka informatiky a výpočtovej techniky a na vysokých školách v príprave budúcich informatikov a učiteľov informatiky. Oblasťami jej záujmu a výskumu sú najmä výučba programovania, databázové a informačné systémy, didaktika informatiky a odborová didaktika, pedagogická prax budúcich učiteľov informatiky, informačné technológie vo vzdelávaní. Je členkou Ústrednej predmetovej komisie informatiky pri Štátnom pedagogickom ústave. Podieľa sa na organizovaní konferencie DidInfo

 

Jana Jacková is Assistant  Professor at the Department of Computer Science, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. She received the Ing. degree in Electronic Computers, and the PhD. degree in Branch Didactics from Slovak University of Technology in Bratislava. Her educational activities and research focus on teaching programming, database and information systems, didactics of informatics/computer science, teacher training in informatics, ICT in education and participation in computing education research. Dr Jacková is a member of the Central commission for the Informatics subject at the State Pedagogical Institute, Slovakia. She is a co-organizer of the conference DidInfo about teaching/learning of  Informatics in all levels and forms of education.

 
Z publikačnej činnosti / Some of Publications

 

KEGA 009KU-4/2017 Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní / Innovative methods in teaching informatics in secondary education

  • Ing. Jana Jacková, PhD. zodp. riešiteľ spoluprac. pracoviska Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • The project is aimed at developing education in the subject Informatics in primary schools (grade 6-8) and secondary schools in the context of recommendations of the innovated State Educational Programme. The aim is to upgrade the teaching methodology of chosen topics in the subject Informatics, especially algorithmic problem solving, programming and working with information. The analysis of the content and methods of teaching informatics at schools is part of the project. Project outcomes will be methodology and teaching materials, seminars, workshops and an electronic course for teachers of Informatics.

Erasmus+ 

Kancelária:
128
Telefón:
048 446 7128