Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

prof. Ing. Ján Kurucz, PhD.

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov

      a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

 

 

 

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela