RSS RSS print

Doktorandi

Nuno Filipe De Campos Peixoto Guimaraes, Ing. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Nuno Filipe De Campos Peixoto Guimaraes, Ing.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Nuno.Guimaraes@umb.sk
Kancelária:105 
Telefónne číslo:048 446
Ing. Daniela Dobríková, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Daniela Dobríková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:daniela.dobrikova@umb.sk
Kancelária:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
RNDr. Terézia Gašparcová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Terézia Gašparcová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:terezia.gasparcova@umb.sk
Kancelária:147 
Telefónne číslo:048 446
Streda: 13:00 - 15:00
Mgr. Tímea Chamutiová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tímea Chamutiová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:timea.chamutiova@umb.sk
Kancelária:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
Kvasnová Simona, Ing. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Kvasnová Simona, Ing.
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:simona.kvasnova@umb.sk
Kancelária:105 
Telefónne číslo:048 446 7105
Ing. Pavol Midula | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Pavol Midula
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Pavol.Midula@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Lucia Sochuliaková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Lucia Sochuliaková
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:Lucia.Sochuliakova@umb.sk
Kancelária:105 
Telefónne číslo:048 446 7105
Ing. Jaroslav Stoklasa | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Jaroslav Stoklasa
Funkcia v zamestnaní:Doktorand, subfosílne perloočky 
Zaradenie: 
E-Mail:Jaroslav.Stoklasa@umb.sk
Kancelária:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
Mgr. Jozef Suja | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Jozef Suja
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Jozef.Suja@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Pavel Širka | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Pavel Širka
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Pavel.Sirka@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Jerguš Tesák | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Jerguš Tesák
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:jergus.tesak@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
=