RSS RSS print

Doktorandi

RNDr. Terézia Beck | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Terézia Beck
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:terezia.gasparcova@umb.sk
Kancelária:147 
Telefónne číslo:048 446
Streda: 13:00 - 15:00
Nuno Filipe De Campos Peixoto Guimaraes, Ing. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Nuno Filipe De Campos Peixoto Guimaraes, Ing.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Nuno.Guimaraes@umb.sk
Kancelária:105 
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Tímea Chamutiová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tímea Chamutiová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:timea.chamutiova@umb.sk
Kancelária:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
Mgr. Jozef Suja | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Jozef Suja
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Jozef.Suja@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Ing. Jerguš Tesák | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Jerguš Tesák
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:jergus.tesak@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
=