RSS RSS print

Doktorandi

Ing. Nuno Filipe De Campos Peixoto Guimaraes | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Nuno Filipe De Campos Peixoto Guimaraes
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Nuno.Guimaraes@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Tímea Chamutiová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tímea Chamutiová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:timea.chamutiova@umb.sk
Miestnosť:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
Mgr. Alexandra Lukáčová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Alexandra Lukáčová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:alexandra.lukacova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Marcela Přidalová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Marcela Přidalová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:marcela.pridalova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
Mgr. Veronika Štillová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Veronika Štillová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:veronika.stillova@umb.sk
Miestnosť:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
Ing. Jerguš Tesák | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Ing. Jerguš Tesák
Funkcia v zamestnaní:Doktorand, Prerušené štúdium 
Zaradenie: 
E-Mail:jergus.tesak@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
=