RSS RSS print

Doktorandi

Mgr. Tímea Chamutiová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Tímea Chamutiová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:timea.chamutiova@umb.sk
Miestnosť:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
Mgr. Alexandra Lukáčová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Alexandra Lukáčová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:alexandra.lukacova@umb.sk
Miestnosť:147 
Telefónne číslo:048 446 7147
Pondelok: 10:00 - 12:00
Mgr. Veronika Štillová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Veronika Štillová
Funkcia v zamestnaní:Doktorandka 
Zaradenie: 
E-Mail:veronika.stillova@umb.sk
Miestnosť:101c 
Telefónne číslo:048 446 7100
=