RSS RSS print

Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy

Informácie o udalosti
Hostiteľ:KBE
Dátum začiatku: 21. November 2018
Dátum konca: 22. November 2018
Mesto:Banská Bystrica
Kontaktná osoba:doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Kontakt:Peter.Urban@umb.sk


 Srdečne Vás pozývame na konferenciu Manažment ekosystémov v prizme nerovnovážnej perspektívy, ktorá sa uskutoční 21.- 22. 11. 2018

Tematické okruhy konferencie:

  • Aktuálne problémy ohrozenia a ochrany ekosystémov
  • Nové výzvy pre manažment chránených území
  • Nerovnovážna perspektíva manažmentu ekosystémov=