RSS RSS print

Aktuálne číslo

Quaestiones rerum naturalium

Volume 3, No.2, november 2016

ŠTÚDIE

Jerguš TESÁK, Juraj ŠVAJDA & Peter URBAN: REAKCIE SVIŠŤA VRCHOVSKÉHO TATRANSKÉHO A SVIŠŤA STEPNÉHO NA VYUŽÍVANIE VYSOKOHORSKÉHO PROSTREDIA  (REACTIONS OF ALPINE AND GRAY MARMOT ON USE OF ALPINE ENVIRONMENT)

 

RECENZIE

Peter URBAN: KAROL KALISKÝ: ROK V DIVOČINE (KAROL KALISKÝ: A YEAR IN THE WILDERNESS) 

 

=