RSS RSS print

Aktuálne číslo

Quaestiones rerum naturalium

Volume 4, No.2, november 2017

RECENZIE

Peter URBAN: LEONARD AMBRÓZ & MARIANNA LÁZNIČKOVÁ: NAJSTARŠIE CHRÁNENÉ ÚZEMIA NA SLOVENSKU (THE OLDEST PROTECTED AREAS IN SLOVAKIA)

 

Volume 4, No.1, jún 2017

ŠTÚDIE

Peter URBAN, Jozef BUČKO & Peter KUŠÍK: ŠAKAL ZLATÝ NA SLOVENSKU – AKO HO VNÍMA VEREJNOSŤ? (GOLDEN JACKAL IN SLOVAKIA – HOW IS PERCEIVED BY THE PUBLIC?)

Peter URBAN: Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. – deväťdesiatnik (Prof. Ing. Jozef Sládek, CSc. – nonagenarian)

 

 

=