RSS RSS print

Aktuálne číslo

Quaestiones rerum naturalium

 

Volume 5, No.2, november 2018

ŠTÚDIE

Martin ŠEBESTA: ROZŠÍRENIE DREVNÝCH HÚB V URBÁNNOM PROSTREDÍ STREDNÉHO SLOVENSKA (DISTRIBUTION OF WOOD-DECAYING FUNGI IN URBAN AREAS OF CENTRAL SLOVAKIA)

Volume 5, No.1, jún 2018

ŠTÚDIE

Lucia SOCHULIAKOVÁ, Katarína TRNKOVÁ, Ladislav HAMERLÍK, Peter BITUŠÍK: SUBFOSÍLNE SPOLOČENSTVÁ ROZSIEVOK BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ ODRÁŽAJÚ ZMENY VEGETÁCIE V POVODÍ (SUBFOSSIL DIATOM COMMUNITIES FROM BANSKÁ ŠTIAVNICA RESERVOIRS MIRROR VEGETATION CHANGES IN THE CATCHMENT)

 

 

=