Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Aktuálne číslo

Quaestiones rerum naturalium

 

Volume 6, No.1, jún 2019

ŠTÚDIE

Terézia BECK, Martin ŠEBESTA, Matej MASNÝ, Kateřina NÁPLAVOVÁ, Peter PRISTAŠ, Ján GÁPER, Svetlana GÁPEROVÁ: DISTRIBÚCIA LESKLOKÔROVIEK NA SLOVENSKU A MORAVE VO VYBRANÝCH LOKALITÁCH POČAS ROKOV 2014 – 2018 (DISTRIBUTION OF GANODERMA SPECIES IN SLOVAKIA AND MORAVIA IN SELECTED AREAS DURING 2014 – 2018)

 

 

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela