RSS RSS print

Konferencie

V poslednej dobe sme sa podieľali usporiadaní týchto konferencií:

Roubalove dni 2015, január 2015
(Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách?, 6. - 8. 11. 2014, Banská Bystrica
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku XI, 8.- 9. 11. 2013, Banská Bystrica
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku X, 14. – 15. 10. 2011, Zvolen
Ján Šalamún Petian - Petényi, Život – dielo – odkaz, 7. – 8. 10. 2010, Lučenec
Dreviny vo verejnej zeleni 2010, 22. – 23. 6. 2010, Banská Bystrica
The First Slovak-Ukrainian Conference of Young Scientists, 15. 4. 2010, Banská Bystrica
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku, 16. – 17. 10. 2009, Zvolen
Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont, 23.–24. 11. 2007, Horné Príbelce
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku, 12. – 13.10. 2007, Zvolen
Školský projekt ako prostriedok výchovy k udržateľnému rozvoju / Školní projekt jako prostředek výchovy k udržitelnému rozvoji, 25. 10. 2004, Banská Bystrica
Rastlinstvo a živočíšstvo Veľkej Fatry, 18. – 19. 9. 2002, Liptovské Revúce