Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Platba vložného

Základné vložné: 100 €

Študenti, doktorandi a sprevádzajúce osoby: 70 €

Dôchodcovia a sprevádzajúci dôchodcovia: 50 €

Registračný poplatok zahŕňa vstup na všetky prednášky a posterové prezentácie, konferenčné materiály a občerstvenie (coffee break), privítací aperitív a spoločenský večer. Poplatok za sprevádzajúcu osobu zahŕňa občerstvenie (coffee break), privítací aperitív a spoločenský večer.

Podmienky zrušenia vložného:
zrušenie pred 31. júlom 2019 - vrátenie 80% vložného
zrušenie po 31. júli 2019 - žiadna náhrada

Vložné zaplaťte prevodom na uvedený účet:

Štátna pokladňa:              7000095785/8180
Špecifický symbol:            505610
Variabilný symbol:            092019
IBAN:                                   SK48 8180 0000 0070 0009 5785
SWIFT kód:                          SPSRSKBAXXX
Správa pre prijímateľa:     meno účastníka

Nezabudnite uviesť správny špecifický a variabilný symbol!