Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

8. Stredoeurópska dipterologická konferencia

   

Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

a Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV

 pozýva na

8. Stredoeurópsku dipterologickú konferenciu

28.– 30. september 2015

Kežmarské Žľaby, Vysoké Tatry

 


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela