RSS RSS print

Program

Forma konferencie:
V rámci konferencie odznie plenárna prednáška, vyžiadané príspevky, ďalej budú prezentované prednášky, ako aj a príspevky v rámci posterovej sekcie.
Každý blok prednášok bude mať svojho chairmana. Mená chairmanov budú uvedené v programe.
Počas konferencie bude k dispozícii zborník abstraktov prezentovaných príspevkov.

=