RSS RSS print

Dôležité termíny

Termín zaslania prihlášok: do 24. februára 2017

Termín uhradenia vložného: do 24. februára 2017

Termín zaslania abstraktov: do 24. februára 2017

Termín konania: 24. marec 2017

=