RSS RSS print

Univerzity a ochrana prírody v antropocéne

Milí priatelia, z vážnych organizačných dôvodov sme museli konferenciu "Univerzity a ochrana prírody v antropocéne" zrušiť. Veľmi nás to mrzí a všetkým sa ospravedlňujeme za vzniknuté problémy a komplikácie. Vložné bude vrátené všetkým, ktorí ho uhradili. Po súhlase autorov budú abstrakty, prípadne aj celé referáty, publikované v časopise QRN, resp. Envigogika.

Ďakujeme za pochopenie!

 

Banská Bystrica,  25. – 27. máj 2017

 

Po úspešnej konferencii „(Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách?“, ktorá sa uskutočnila  v dňoch 6. až 8. novembra 2014 na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici  si Vás dovoľujeme pozvať na jej pokračovanie, prioritne zamerané na hľadanie spoločných aktivít vysokých škôl a ochrany prírody.

 

Tematické okruhy konferencie:

  • Čo môžu ponúknuť vysoké školy ochrane prírody?
  • Čo môže ponúknuť ochrana prírody vysokým školám?
  • Zhodnotenie doterajšej spolupráce konkrétnych vysokých škôl a ochrany prírody.
  • Na akých projektoch môžeme spoločne participovať?
  • Rastúce vplyvy človeka na ekosystémy a spoločnosť a ich dôsledky pre ochranu prírody.
  • Integrovaná starostlivosť o ekosystémy a biodiverzitu...