RSS RSS print

Abstrakty a publikovanie príspevkov

Podobne ako na predošlej konferencii dostanú účastníci pri registrácii zborník abstraktov prednášok a posterov.

Abstrakty posielajte v elektronickej forme v nasledujúcej úprave: 
(vzor pre písanie abstraktu nájdete v priloženom súbore)

jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

formát: doc, docx, rtf

kľúčové slová: slovensky/ česky a anglicky (maximálne 5 – 6)

rozsah: max. 1500 znakov vrátane medzier, veľkosť A4, všetky okraje 2,5 cm

Termín zaslania abstraktov: do 30. apríla 2017 na adresu jergus.tesak@gmail.com. Ako predmet e-mailu napíšte abstrakt UaOPA 2017.

Príspevky z konferencie bude možné publikovať v časopise Envigogika, resp. v časopise Quaestiones rerum naturalium.

=