RSS RSS print

Dôležité termíny

Záväzná prihláška:       do 30. apríla  2017

Uhradenie poplatkov:   do 30. apríla 2017

Odoslanie abstraktov:   do 30. apríla 2017

=