RSS RSS print

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2017

 

Katedra ekológie a biológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica

Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

 

Vás pozývajú na

13. celoštátnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou,
ktorá sa koná pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.

Konferencia sa realizuje s finančnou podporou LESOV Slovenskej republiky, š.p.

 

 

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku

 

 

Banská Bystrica, 23. – 24. 11. 2017

 

Konferencie sa zúčastnilo 88 registrovaných účastníkov. Odzneli na nej 3 plenárne prednášky, 32 prednášok a vystavených bolo 11 posterov.