RSS RSS print

Abstrakty a príspevky

Účastníci dostanú pri registrácii zborník abstraktov prednášok a posterov.

Abstrakty posielajte v elektronickej forme v nasledujúcej úprave: 
(vzor pre písanie abstraktu nájdete v priloženom súbore)

jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

formát: doc, docx, rtf

kľúčové slová: slovensky/ česky a anglicky (maximálne 5)

rozsah: max. 2000 znakov vrátane medzier, veľkosť A4, všetky okraje 2,5 cm

Termín zaslania abstraktov: do 8. októbra 2017 na adresu urbanlutra@gmail.com  a nunoguimaraes08@gmail.com.  Ako predmet e-mailu napíšte abstrakt VOCS 2017.

Referáty:
Časový limit na prednesenie referátu (okrem úvodného bloku a plenárnych prednášok) je 10 minút, ďalších 5 minút je určených na diskusiu. V prípade väčšieho množstva diskusných príspevkov je možné vyčleniť časový priestor na diskusiu po skončení bloku referátov. Vybrané referáty môžu byť publikované v časopise Lynx alebo časopise Quaestiones rerum naturalium.

Postery: 
Veľkosť panelov je 80 × 120 cm. Postery bude možné pripevniť v priebehu prezentácie až obedňajšej prestávky prvého dňa konferencie.

=