RSS RSS print

Dôležité termíny

Termín zaslania prihlášok: do 29. septembra 2017

Termín uhradenia vložného: do 29. septembra 2017

Termín zaslania abstraktov: do 29. septembra 2017

Termín konania: 23. – 24. november 2017

=