RSS RSS print

Prihlášky

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu Radovan.Malina@umb.sk  do 8. októbra 2017, ako predmet e-mailu napíšte prihláška VOCS 2017.

 

Definitívna verzia programu bude zverejnená po uzávierke prihlášok do  konca októbra 2017.

  1. Prihlaska VOCS 2017.docxPrihláška (13 KB)
=