RSS RSS print

Prihlášky

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu Peter.Urban@umb.sk  do 13. septembra 2019, ako predmet e-mailu napíšte prihláška VOCS 2019.

 

Definitívna verzia programu bude zverejnená po uzávierke prihlášok.

  1. Prihlaska VOCS 2017.docxPrihláška (13 KB)
=