RSS RSS print

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2019

 

Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

v spolupráci s
Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene,
Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici,
Slovenskou zoologickou spoločnosťou pri SAV
a Štátnou ochranou prírody SR v Banskej Bystrici

 

Vás pozývajú na

celoštátnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou,
 ktorá sa koná pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied UMB doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.

 

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku

 

 

FPV UMB v Banskej Bystrici  14. - 15. 11. 2019.

 

Konferencia sa koná pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej štátnej inštitúcie ochrany prírody na Slovensku a 25. výročia konania týchto konferencií