RSS RSS print

Abstrakty

Abstrakty posielajte v elektronickej forme v nasledujúcej úprave: 

(vzor pre písanie abstraktu nájdete v priloženom súbore)

jazyk: slovenčina, čeština, angličtina

formát: doc, docx, rtf

kľúčové slová: slovensky/česky a anglicky (maximálne 5)

rozsah: max. 2000 znakov vrátane medzier, veľkosť A4, všetky okraje 2,5 cm

Termín zaslania abstraktov: do 15. októbra 2019 na adresu urbanlutra@gmail.com.  Ako predmet e-mailu napíšte abstrakt VOCS 2019.

 

=