RSS RSS print

Dôležité termíny

Termín konania konferencie: 14. – 15.11. 2019
Prihlásenie sa na konferenciu: do 13.9. 2019
Uhradenie vložného: do 13.9. 2019
Poslanie abstraktu: do 15. 10. 2019

=