RSS RSS print

Miesto konania

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ako sa tam dostanete?

Najlepší príchod je priamo zo železničnej stanice  autobusmi č. 34 (smer Podlavice, Gaštanová),  č. 35 a 36 (smer Podlavická cesta) – zastávka je priamo pred fakultou (Tajovského UMB), prípadne trolejbusom č. 1 (smer Rooseveltova nemocnica) – zastávka SOU Tajovského – odtiaľ treba ísť cca 3 – 5 minút pešo.

Mapa
https://www.google.sk/maps/@48.7418457,19.1206357,17z?hl=sk

Možnosti ubytovania v Banskej Bystrici a okolí.

 

=