Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Prihlášky

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu Peter.Urban@umb.sk  do 13. septembra 2019, ako predmet e-mailu napíšte prihláška VOCS 2019.

 

Definitívna verzia programu bude zverejnená po uzávierke prihlášok.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela